FORMAS
de participar

A participación é un elemento central da Axenda Urbana “Lugo, Cidade Verde”, pois durante todo o seu proceso de
elaboración e implantación implica á cidadanía e aos axentes políticos, sociais e económicos para a achega de
ideas e proposta que miren pola mellora do seu territorio, a través dunha serie de ferramentas cun triplo Obxecti-vo:
contar coa colaboración de veciños e veciñas; garantir o impacto positivo das ac-tuacións previstas; e informar
de todo o proceso de elaboración e evolución.

PARTICIPAR NA ELABORACIÓN
da Axenda 2030

é tan sinxelo coma cubrir un formulario de rexistro. Estás listo?

CONSELLO DA
mocidade

A achega de retos e necesidades desde o punto de vista da cidadanía é fundamental para a identificación
dun bo diagnóstico e polo tanto do documento estratéxico que poñerá base ao futuro da cidade. Para o
Concello de Lugo a opinión dos seus mozos e mozas é de alta relevancia, posto que os mozos de hoxe serán os actores principais do futuro
que se está planeando.
Por ese motivo, o Concello de Lugo creará un Consello da Xuventude, onde a mocidade de 16 a 33 anos poida achegar
ideas á mellora da cidade. Celebráronse dúas xornadas de dinamización xuvenil, onde se
fixeron choivas de ideas e falouse sobre as expectati-vas de futuro para Lugo. Además, se ha iniciado la
conformación del grupo impulsor de este Consello da Mocidade.

Descarga os informes das xornadas

Informe encontro xuvenil 1
Informe encontro xuvenil 2
Nome do documento