CONTEXTO
da Axenda

A Axenda Urbana Española (AUE) é un documento estratéxico, sen carácter normativo, e por tanto de adhesión
voluntaria, que, de conformidade cos criterios establecidos pola Axenda 2030, a nova Axenda Urbana das
Nacións Unidas e a Axenda Urbana para a Unión Europea persegue o logro da sustentabilidade nas políticas de
desenvolve-mento urbano. Constitúe, ademais, un método de traballo e un proceso para todos os actores, públicos e privados,
que interveñen nas cidades e que buscan un desenvol-vemento equitativo, xusto e sostible desde os seus distintos campos
de actuación, concretándose nos seguintes obxectivos:

A Axenda Urbana “Lugo, Cidade Verde” é un documento estratéxico que define o ca-miño que desexa seguir Lugo para
consolidar unha cidade máis sostible ambiental, económica e socialmente. Para a súa confección traballouse en base
aos documentos, plans e estratexias municipais máis relevantes de Lugo:

 • Concello de Lugo consegue financiamento estatal para o Plan de Acción da Axenda Urbana: Lugo Cidade Verde, que impulsa Lara Méndez
 • Estratexia Lugo Transforma, de industrialización e recuperación económica
 • Estratexia Localmente Lucense, de recuperación económica de barrios
 • Plan Reanima, plan de escudo económico 1
 • Plan Reactiva, plan de escudo económico 2
 • Estratexia Muramiñae, da Muralla ao río
 • LIFE Lugo+ Biodinámico, de urbanismo sostible
 • Axenda Urbana (Eixo Atlántico)
 • Estratexia Sumando Lugo
 • Estratexia Lugo en Bicicleta
 • Plan de Mobilidade
 • Axenda 21
 • Smart City
 • Plan Estratéxico de Lugo
 • Proxecto Urban
 • PXOM
 • Plan de Igualdade